Wetenswaardigheden

Informatie opvragen

De optimale fietstrap

Hellingshoek: 17°;
Verhouding optrede:aantrede 1:3,3;
Installatie VeloComfort®-systeem
Hartafstand goten tot wand: 35cm;
Treden voorzien van antislip
Gele markering op uiteinden traptreden.

Interessante wetenswaardigheden

De ideale trapbreedte en het optimale aantal fietsgoten zijn afhankelijk van de gebruiksintensiteit van de trap, de lengte van de trap en de gebruikersgroep. Voor het optimale ontwerp van uw trap neemt u contact op met fietsgoot.nl

De voorkeurszijde van de meeste fietsers is om een trap met de fiets aan de rechterzijde op- en af te lopen. Des te steiler de trap, des te meer moeite men over het algemeen heeft om een trap af te lopen. Veel mensen vinden een trap (met fiets) aflopen vooral eng en de trap (met fiets) oplopen met name zwaar.

Indien er om budgettaire redenen slechts ruimte is voor de aanschaf van één fietsgoot dan adviseren wij om in eerste instantie het neerwaartse fietstransport zo goed mogelijk te faciliteren. Dit betekent dat de fietsgoot – vanaf de bovenzijde van de trap gezien – aan de rechterzijde wordt geplaatst, zodat de fietsers de trap met hun fiets aan de rechterzijde (= voorkeurszijde van de meeste mensen) naar beneden kunnen begeleiden.

Steeds meer fietsers hebben een e-bike, welke steeds vaker met een hulpmotor is uitgerust. Deze hulpmotor biedt ondersteuning bij het opwaartse fietstransport, maar biedt geen ondersteuning tijdens het neerwaartse fietstransport. Ook dit is een reden om in eerste instantie de problematiek met het neerwaartse fietstransport zo goed en veilig mogelijk op te lossen.

Veel fietstrappen rondom stations zijn ontworpen op basis van een ‘’optrede:aantrede’’-verhouding van 1:5. Deze verhouding wordt door veel gebruikers als vervelend ervaren. Immers, een steile fietstrap is vervelend, echter een te flauwe fietstrap wordt ook als erg ongemakkelijk en vermoeiend beschouwd. Bovendien maakt een te flauwe hellingshoek de fietstrap onnodig lang.

AVL NKI

AVL Amsterdam